Momenteel genieten we nog van een welverdiende vakantie, maar op donderdag 5 september a.s. starten we weer.
Het Podiumorkest van de van Limburg Stirum Korpsen is op zoek naar enthousiaste muzikanten.

Op zaterdag 22 juni 2019 vierde het Podiumorkest haar 10 jarig bestaan en vierde dat in de tuin van Stichting Ijsselvliedt, waar bezoekers naast de mooie klanken van het orkest en onder mooie weersomstandigheden...

Willjan van de Kamp, directeur UTS Hersevoort verhuizingen Zwolle, is al jarenlang een vertrouwd gezicht binnen de van Limburg Stirum Korpsen. Via zijn dochter, die muziek ging maken, kwam hij voor het eerst in contact met vLS.