Disclaimer
Aan het samenstellen van deze website hebben wij de uiterste zorg besteed. Het kan echter voorkomen dat er sprake is van kleine onvolkomenheden. Mocht u er een tegenkomen, meld het ons dan. Als bezoeker kunt u dan ook geen enkel recht ontlenen aan onjuiste of onvolledige informatie op onze website. Onze website dient voor de informatievoorziening over de van Limburg Stirum Korpsen en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. Aansprakelijkheid op basis van de informatie op deze website wijzen wij dan ook nadrukkelijk van de hand.

Intellectuele eigendom
De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, filmmateriaal, illustraties, grafisch materiaal, logo’s zijn beschermd door het auteursrecht. Mocht het echter zo zijn dat u geïnspireerd bent door de inhoud van onze website en wilt u een en ander hergebruiken, dan bent u vrij om dat te doen. Wij stellen het dan wel op prijs dat u daarbij vermeld dat de betreffende gegevens afkomstig zijn van de van Limburg Stirum Korpsen onder verwijzing naar www.vlskorpsen.nl. Daarmee dienen wij en u, muziek in het algemeen!