Na een jarenlange renovatie werd het rijksmuseum gisteren geopend. Dit heeft het Rijksmuseum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Onderdeel van de opening en de ceremonie was het optreden van enkele show- en fanfarekorpsen. Onze senioren traden op namens de provincie Gelderland. Het werd een groot spektakel.

Op zaterdag 19 januari 2013 bracht de voorzitter van de van Limburg Stirum Korpsen een bezoek aan Mr. W.J.H. Graaf van Limburg Stirum, beschermheer van de van Limburg Stirum Korpsen. Naast voorzitter Piet de Jong, was ook Edward Boon (oud voorzitter), afgereisd naar Wassenaar.

Nieuwe bassen voor de senioren moet het geluid van de vLS Band tijdens het komende WMC verwarmen met mooie lage klanken. Sinterklaas was er al vroeg bij dit jaar en bracht op ludieke wijze de cadeaus bij de muzikanten.