Poster_Social_272712.jpgDirect stemmen via: Rabobank.nl/clubsupport, maar het kan ook via de Rabo-app!

Stemmen kan van 5 september tot en met 27 september 2022!

Ben jij geen lid van de Rabobank? Wat kan jij doen?
Als je geen lid bent van de Rabobank, dan kan je een lidmaatschap aanvragen en kan je volgend jaar pas stemmen. Je kan natuurlijk iedereen stimuleren om zijn of haar stem uit te brengen op vLS. Ken je iemand anders die wel lid is van de Rabobank en die niet bekend is met internet? Help dan de persoon om te stemmen. Laat de stemmen niet verloren gaan en breng de stemmen uit op vLS.

Hoe en wanneer kan er gestemd worden? 
Alle leden van de Rabobank Noord Veluwe ontvangen een mail of brief waarin de Rabo ClubSupport en het stemmen wordt uitgelegd. Vanaf 5 september tot en met 27 september 2022 oktober kan je stemmen via: Rabobank.nl/clubsupport of via de Rabo-app. 

Na 27 september worden de stemmen geteld en vindt de verdeling van het beschikbaar gestelde bedrag plaats.

Bestedingsdoel
De opbrengst van deze actie wil vLS gebruiken om nieuwe uniformen aan te schaffen voor de jeugd en de vLS band, aangezien de huidige uniformen aan vervanging toe zijn!

Wij hopen dat de leden van vLS band op het volgende WMC in 2026 kunnen schitteren in nieuwe uniformen, wanneer ze hun wereldtitel op show in de World Division gaan verdedigen.

Draag muziek een warm hart toe en stem op vLS!