Tijdens de repetities op zaterdag 8 april werden drie nieuwe waldhoorns voor de jong vLS overhandigd. Behalve de warme klank wordt met de aanschaf ook een betere doorstroom naar de senioren beoogt. De Rabobank nam een derde van de financiering voor haar rekening vanuit het Rabofonds.

Bevorderen van de kwaliteit
Jorien van Beest, bandmanager bij de jong vLS: “In 2016 is het besluit genomen om over te gaan tot de aanschaf van Waldhoorns. We hebben dit besluit genomen omdat de Waldhoorn beschikt over een mooie warme klank. Het instrument is een mooie aanvulling op het bestaande instrumentarium bij de jong vLS. Daarnaast is het een linkshandig instrument dat ook bij de vLS Band gebruikt wordt. Door het instrument al bij de jong vLS in gebruik te hebben, wordt de doorstroom van de jeugd naar de senioren makkelijker aangezien je er linkshandig voor moet spelen. Dit kost enige tijd om onder de knie te krijgen. Zo bieden we ook linkshandigen een mooie instrument. De overgebleven instrumenten komen weer beschikbaar voor nieuwe leden.”

Uitreiking tijdens de repetitie
Op zaterdag 8 april werd er door de jong vLS en de vLS Band druk geoefend op het kazerneterrein van de Prinses Margriet Kazerne, ter voorbereiding van de komende optredens. Aan het einde van de repetitie van de jong vLS en de start van de senioren werden de nieuwe Waldhoorns door senior hoornisten Hanneke, Germien en Eline uitgereikt aan de jeugd. Voorafgaand aan de uitreiking nam Bart Kroeze - namens de sponsorcommissie - het woord voor deze speciale aangelegenheid.

Rabofonds Noord Veluwe: een aandeel in muziek
Bart Kroeze namens de sponsorcommissie: “Het komt niet zo vaak voor dat we geheel nieuw instrumentarium introduceren. Dit is dan ook een uniek moment. Een groot deel werd gefinancierd door de vLS uit eerder gedane afschrijvingen. Een derde deel van de financiering is afkomstig uit het Rabofonds van de Noord Veluwe. Daarmee willen we de Rabobank dan ook heel erg bedanken. Naast een aandeel in elkaar heeft de Rabobank ook een aandeel in muziek.”

Op de foto van links naar rechts: hoornisten Hanneke, Germien en Eline, Bart Kroeze van de sponsorcommissie en bandmanager jong vLS Jorien van Beest.
 
Op de foto de senior hoornisten met de jeugd en de net uitgereikte nieuwe Waldhoorns.