Tijdens het mars concours op zaterdag 5 november in Schiedam behaalde de Jong vLS in de vierde divisie de eerste prijs met promotie. Marcherend werd een puntentotaal bereikt van 88,83 punten en concerterend werd een puntenaantal bereikt van 87. Dit puntentotaal is goed voor promotie naar de derde divisie.

Indrukwekkend 
Op de Facebook pagina van het concours Schiedam werd de volgende recensie gegeven over de vLS: "Het jeugdkorps van de Van Limburg Stirum Korpsen speelde Pentland Hills en Abschied der Slawin. Een zeer indrukwekkend optreden met een prachtige grote bezetting." In totaal deden 36 leden mee aan dit optreden. Een prachtig resultaat van dit korps dat er een mooie promotie naar de derde divisie uit weet te slepen. Het optreden was voor een groot deel van de lezen een bijzonder moment, omdat ze na vandaag doorstromen naar de senioren.

Dank aan alle vrijwilligers 
Aan het mars concours ging een lange periode van repetities vooraf. Richard van Eden heeft als dirigent van de jeugd ervoor gezorgd dat een compleet nieuw repertoire werd ingestudeerd. ‘Pentland Hills’ werd specifiek voor de vLS geschreven. Harry Hendriks werkte de afgelopen maanden aan de mars techniek van de jeugd. Marcus Wiebenga nam de slagwerkers onder zijn hoede. Om de organisatie en begeleiding verder mogelijk te maken was ook een zeer enthousiast technisch kader op de been. De vLS Korpsen wil iedereen bedanken die dit resultaat mogelijk heeft gemaakt. Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest.

Sponsoren
Speciale dank gaat uit naar onze sponsoren. Dit jeugdevenement werd vooral mogelijk gemaakt door Bultman-Hartholt Assurantien & hypotheken. Erder dit jaar sponsorde Kinket-Brandpreventie al nieuwe T-shirts voor onze jeugd.

Bekijk hier het optreden