Op zaterdag 5 november neemt de Jong vLS deel aan het mars concours in Schiedam. De aanvang in de 4de divisie is al vroeg in de ochtend om 09:40. Daar zal blijken in hoeverre het speciaal ingestudeerde repertoire en de lange tijd van voorbereiden zijn vruchten afwerpt.

4e divisie
De Jong vLS komt uit in de 4e divisie. Dat heeft te maken met het feit dat een aantal leden ouder zijn dan 16 jaar. Daarom komen zij niet uit in de jeugdklasse. Jorien van Beest, bandmanager van de Jong vLS: “Het mars concours is dit jaar het hoogtepunt voor deze jeugd. Zij hebben de afgelopen jaren veel met elkaar opgetrokken. We verwachten dat de jeugd nog eens gaat knallen met een mooi optreden. Na dit optreden gaat een deel van de 33 jeugdleden doorstromen naar de senioren. Door instroom van nieuwe leden zullen we de bezetting van de Jong vLS weer op orde moeten brengen.” 

Lange voorbereiding
Aan dit evenement gaat een lange periode van repetities vooraf. Richard van Eden heeft als dirigent van de jeugd ervoor gezorgd dat een compleet nieuw repertoire werd ingestudeerd. Een nummer als ‘Pentland Hills’ werd specifiek voor de vLS geschreven, dus een echt clubnummer. Harry Hendriks werkte de afgelopen maanden aan de mars techniek van de jeugd. Jorien van Beest: “Met de begeleiding van Richard en Harry hebben we het maximale eruit gehaald. Nu gaat het erom spannen hoe de jeugd daadwerkelijk presteert. Er is één beker voor de 4de divisie. Wij hopen op een hoge notering. Op zaterdag 5 november zitten we rond 06:30 in de bus en treden we om al om 09:40 op. De tijd zal het ons dus leren…..”

Sponsoren
Om deelname aan het mars concours mogelijk te maken zijn een tweetal sponsoren voor de jeugd van groot belang. Zo sponsorde Kinket Brandpreventie te Hattem al eerder nieuwe T-shirts voor de jeugd. Om het evenement verder financieel mogelijk te maken, zoals het vervoer naar Schiedam, sponsort Bultman-Hartholt Assurantiën & Hypotheken te Hattem een groot deel. Bultman zet zich als sponsor al langere tijd in voor de jeugd van de vLS.