Op woensdag 16 maart vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van de vLS Korpsen. Met een prima opkomst werden de resultaten van het afgelopen jaar bekendgemaakt, werden jubilarissen gehuldigd, een nieuwe secretaris gekozen en werden de plannen voor het komende jaar gepresenteerd.

Betrokken leden
Met de opkomst van zo'n 40 leden was deze als zeer goed te bestempelen. De voorzitter kon helaas niet aanwezig zijn in verband met een operatie die hij eerder deze week had moeten ondergaan. Wel had de voorzitter gezorgd voor een boodschap via een persoonlijk schrijven. Voorzitter voor de ALV deze avond was de bandmanager van de senioren, Harmke Kuijvenhoven.

Uitdagende toekomst 
Uit de jaarrekening is op te maken dat het voor muziekverenigingen zware tijden zijn. Voor gemeentes behoren muziek en muziekverenigingen niet meer tot de kerntaken. Er zijn dus steeds minder subsidies beschikbaar. Maar ook inkomsten uit optredens tijdens taptoes en corso's staan sterk onder druk. De afhankelijkheid van acties en sponsoren neemt daardoor toe. Ook de instroom van nieuwe leden is tevens een punt van aandacht om de korpsen op voldoende sterkte te houden.

Huldiging jubilarissen
Een goed gebruik van de vLS Korpsen is de huldiging van haar jubilarissen. Dit keer waren er een drietal. Marcel Groeneveld, de huidige tambour-maitre van de senioren, is al 25 jaar betrokken bij de vereniging. Hij heeft al diverse functies vervuld binnen de vereniging. Eline Kroeze werd gehuldigd voor haar 12,5 jaar jubileum binnen de vereniging. Ook zij heeft diverse instrumenten gespeeld en vervulde verschillende vrijwilligers-functies. Jeanine Boer werd eveneens genoemd als 12,5 jaar jubilaris. Jeanine kon helaas deze avond niet aanwezig zijn om de oorkonde en het jubilaris-speldje in ontvangst te nemen. Marcel en Eline zijn onderstaand op de foto te zien:
  

Wisseling bestuursleden
Een jaarlijkse traditie is eveneens de wisseling en verkiezing van bestuursleden. Voorzitter Piet de Jong is aftredend en niet herkiesbaar. Voor de functie van voorzitter is op dit moment nog geen opvolger gevonden. Alexandra Kleberger is aftredend als secretaris. Alexandra heeft hiervoor de functie bekleed van junior bandmanager wat ze met veel plezier heeft gedaan. Alexandra ontving de eeuwige roem van de vereniging, een bos bloemen en een klein presentje. Als opvolger had Rosa Schoonhoven zich gemeld voor deze functie. Rosa is de moeder van twee zeer muzikale kinderen en verrichte al de nodige ondersteuning bij de jong vLS. Na een officiële stemming werd unaniem besloten tot de aanstelling van Rosa. De vLS wenst Rosa veel succes met haar nieuwe rol binnen de verenging.

Actieweekend
In het weekend van 1 en 2 april is een actieweekend van de vLS Korpsen gepland om aandacht voor muziek te vragen. Op vrijdagavond staat er van 19:00-20:00 een straatparade gepland met zowel de junioren als de senioren. Tegelijkertijd speelt het podiumorkest en de allerjongsten enkele nummers in de muziekkoepel in het centrum. Om 20:15 wordt daar met de complete vLS Korpsen afgesloten. Op zaterdag 2 april komt de vLS huis aan huis om daar bloemen te verkopen. De opbrengst is bestemd om de kwaliteit van de vLS Korpsen op niveau te houden.